Święto plonów, to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rolników i jedno z ważniejszych w kalendarzu imprez sponsorowanych przez Bank. W tym roku Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu gościł w Gołańczy, gdzie rolnicy, klienci Banku świętowali trud swojej całorocznej pracy. Święto plonów było doskonałą okazją do ogłoszenia wyników plebiscytu Sołtys Roku 2019, organizowanego przez redakcję Głosu Wągrowieckiego. Podczas dożynek archidiecezjalnych i powiatowo-gminnych w Gołańczy, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu nagrodził wyłonionego w głosowaniu Sołtysa Roku 2019. Symboliczny czek na kwotę dwóch i pół tysiąca złotych przyznany przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, zwycięskiemu Sołtysowi w osobie Pana Mariana Wituckiego ze wsi Sarbia wręczyła Pani Prezes Zarządu Pani Zofia Kałek-Bazyluk. Dodatkowym atutem obecności Banku na dożynkach było stoisko firmowe Banku, reprezentowane przez pracowników Oddziału Banku w Gołańczy. Na stoisku, obok materiałów reklamowo-informacyjnych, drobnych słodkości dla najmłodszych klientów, była możliwość bezpośrednich spotkań z rolnikami, a przede wszystkim złożenia gratulacji i podziękowań za codzienny trud pracy.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.