W dniu 22.01.2019 r. w hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyło się organizowane przez  Pałucki Banku Spółdzielczego w Wągrowcu spotkanie noworoczne z grupą osób prowadzących działalność gospodarcza z terenów działania  Oddziałów Banku.


Organizatorem spotkania była Pani Halina Nowak Dyrektor Oddziału w Wągrowcu oraz pracownice Oddziału  Lidia Kledzik i Izabela Koczorowska, które swoim entuzjazmem,  wiedzą  i pozytywną energią nastrajały zgromadzonych gości.  W spotkaniu uczestniczył Zarząd Banku, Dyrektorzy Oddziałów i zaproszeni goście reprezentujący firmy współpracujące z Bankiem, Pani Kinga Kalitka Poznański Fundusz Poręczeń i Pan Krzysztof Ruszkowski Concordia. Spotkanie miało na celu przybliżenie  bezpieczeństwa płatności w Internecie, bezpieczeństwa kartowego oraz oferty produktowej banku, zwłaszcza gwarancji bankowych.  Na spotkaniu zaprezentowano produkty firm powiązanych z Bankiem między innymi  poręczenia Poznańskiego Funduszu Poręczeń oraz Concordii. Zaproszonym gościom podobała się forma w jakiej spotkanie zostało zorganizowane. Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków z logo Banku.