W dniu 23 lutego 2023 r., w Hotelu Pietrak w Wągrowcu, odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne  Pracowników Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, podsumowujące miniony rok. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku.

Pani Prezes Marzena Łaska – Bierła, podziękowała zebranym za obecność oraz przedstawiła sytuację ekonomiczno-finansową Banku, informując zebranych o realizacji planów za 2022 r. w zakresie portfela kredytów i depozytów, osiągniętego wyniku finansowego, rozwoju działalności bankowej oraz ubezpieczeniowej. Nakreślone zostały także założenia strategiczne dla dalszego rozwoju Banku w najbliższych latach.

Kilka słów podsumowujących kolejny rok współpracy, wraz z podziękowaniami, przekazał też Pan Janusz Kędziora, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

Podczas spotkania wręczono też wyróżnienia dla Pracowników, którzy w 2022 r., wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracę, przyczyniając się do szeroko pojętych korzyści dla Banku.

Część oficjalną zwieńczyło wspólne zdjęcie, a następnie uroczysta kolacja, która była okazją do wspólnych rozmów w szerszym gronie współpracowników.