Święto plonów, to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rolników i jedno z ważniejszych w kalendarzu imprez sponsorowanych przez Bank. W tym roku Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu gościł w Siedleczku, gdzie rolnicy, klienci Banku świętowali trud swojej całorocznej pracy. Święto plonów było doskonałą okazją do ogłoszenia wyników plebiscytu Sołtys Roku 2017, organizowanego przez redakcję Głosu Wągrowieckiego. Czek na kwotę dwóch i pół tysiąca złotych przyznany przez Bank zwycięskiemu sołtysowi w osobie Pana Mariana Wituckiego z Sarbii, przekazała wiceprezes Zarządu Pani Marzenna Łaska-Bierła oraz Dyrektor Oddziału w Wągrowcu Pani Halina Nowak. Dodatkowym atutem obecności Banku  było stoisko firmowe Banku, na którym obok materiałów reklamowo-informacyjnych, gadżetów Banku, była możliwość bezpośrednich spotkań z rolnikami, a przede wszystkim złożenia gratulacji i podziękowań  za codzienny trud pracy.

Święto Plonów zbiegło się w terminie z obchodami XXXIX Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych. Podczas Targów Michałowskich ogłoszono wyniki plebiscytu na Gospodynię Roku. Tytuł przypadł Grażynie Pietras przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbii w Gminie Mieścisko. Zwycięska Gospodyni uhonorowana została symbolicznym czekiem w kwocie tysiąca złotych, ufundowanym przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu.

W dniu 7 września 2017 r. nastąpiło uroczyste przekazanie laureatom finansowych wygranych.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.