Święto Spółdzielczości

Inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej, którego obchody przypadły na dzień 28 czerwca 2015, poprzedzona była przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu informacją na plakatach, które wywieszone zostały w Placówkach Banku. Sama organizacja święta miała miejsce natomiast w dniu 3 lipca, kiedy to pracownicy, Rada, Zarząd jak i zaproszeni goście spotkali się, na zorganizowanym przez Bank, pikniku leśnym. Taka forma obchodów święta spółdzielczości, wpisała się już na trwałe w kalendarium wydarzeń Banku. Tym razem obchody święta powiązane były ze szczyptą rywalizacji i dreszczyku emocji. Zarząd przygotował konkurs wiedzy o spółdzielczości bankowej. Ideą konkursu była popularyzacja wiedzy o dorobku polskiej spółdzielczości oraz poznanie roli i miejsca spółdzielczości we współczesnym życiu (w tym zaangażowanie Banku w środowisko lokalne).

W ramach konkursowej rywalizacji, która okraszona była dobrym humorem, dla zwycięzców przewidziane były atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczęście dopisało pracownikowi PBS w Wągrowcu, który wygrał rower. Poziom wiedzy na temat bankowości spółdzielczej jak i wydarzeń z kart historii Banku, był wysoki. Nie zabrakło dobrego humoru, pogody i wspólnej zabawy.