Tegoroczne Święto Spółdzielczości Bankowej zostało zainaugurowane na uroczystym posiedzeniu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w dniu 21 czerwca br. w Warszawie. W dniu 26 czerwca br. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu dołączył do wspólnych obchodów organizowanych pod hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”.
Informacja o święcie znalazła się na stronie www. banku oraz eksponowała była na plakatach informacyjnych. Pracownicy banku informowali zainteresowanych Klientów o historii Banku,  produktach i usługach oferowanych przez Bank. Kulminacja obchodów święta spółdzielczości przypadła jednak dla nas  na dzień 8 lipca. W tym dniu pracownicy Banku, udziałowcy oraz klienci zostali zaproszeni  przez Zarząd Banku do wspólnego świętowania, które miało miejsce w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym. Na tą okazję Bank przygotował okolicznościowe koszulki oraz przeprowadzony został konkurs wiedzy na temat bankowości spółdzielczej. Atrakcji, zabawy i śmiechu było co nie miara, pomimo że,   pogoda popsuła trochę  scenariusz spotkania.

Święto Spółdzielczości Bankowej stało się dla nas okazją i tradycją  do zaakcentowania jak ważne miejsce zajmują banki spółdzielcze w Polsce, szczególnie w środowisku lokalnym.