Dla upamiętnienia 150 lecia powstania Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu i jego założycieli w dniu 6 lipca 2017 dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała Pani Prezes Zofia Kałek-Bazyluk wraz z Przewodniczącym Rady Panem Piotrem Bednarskim. Podczas uroczystej przemowy nie zapomniano o ludziach zasłużonych dla rozwoju banku. Warto tutaj przywołać pierwszych założycieli banku ks. Macieja Bukowieckiego, pierwszego dyrektora Towarzystwa Kredytowego dla Miasta i Okolicy oraz długoletniego członka Rady Nadzorczej Kajetana Buchowskiego, właściciela ziemskiego z Pomorzanek, pierwszego i długoletniego prezesa Rady Nadzorczej. Obok nich znaczną rolę odegrali duchowni: ks. Stanisław Kopernik, ks. Władysław wróblewski i ks. Stanisław Witek. Pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze, byśmy nie zapomnieli o przeszłości jednocześnie spoglądając w przyszłość. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, pracownicy, Rada i Zarząd Banku.

Główne obchody jubileuszu 150 lecia powstania banku przewidziane są na 19 sierpnia 2017, podczas których wręczone zostaną  m.in. nagrody w ramach organizowanych przez Bank konkursów jubileuszowych  (wyniki na stronie www. banku) oraz przekazanie kluczyków do  auta osobowego i innych cennych nagród rzeczowych  w ramach Lokaty jubileuszowej z nagrodami. Dla mieszkańców na stadionie miejskim przewidziany jest także koncert muzyczny którego bank jest sponsorem.