UWAGA !

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ  I  NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ !

OSTRZEGAMY przed nasilonymi działaniami telefonicznych oszustów, którzy stosując metodę „na pracownika banku”, dzwonią do klientów banków i przy odpowiednim doborze  słów – podając się za pracowników banków– chcą nakłonić ich do różnych działań np. do zwrócenia przelewu, który to niby błędnie wpłynął na rachunek, zainstalowania jakiejś aplikacji albo wykonania przelewu, bo rachunek został zhakowany, itp. celem wydobycia ważnych danych:

– Twoich danych do logowania (login, hasło),

– kodu SMS i kodu BLIK do autoryzacji transakcji,

– numeru karty płatniczej, kodu CVV, PIN.

PAMIETAJ !

NIGDY  NIE  PODAWAJ  POWYŻSZYCH  DANYCH!

NIE UFAJ NUMEROM I NAZWOM, jakie smartfon wyświetla na ekranie – przestępcy potrafią się pod nie doskonale podszywać!

Nie klikaj w przesyłane linki!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy na pewno kontaktuje się z Tobą bank – ROZŁĄCZ SIĘ! Następnie zadzwoń na numer telefonu, który znasz do Twojego banku i poinformuj o zaistniałej sytuacji.

U P E W N I J   S I Ę   Z A N I M   P O D E J M I E S Z

J A K I E K O L W I E K   D Z I A Ł A N I A !