Przestrzegamy przed podejmowanymi przez cyberprzestępców próbami spoofingu – podszywania się pod pracowników banku, fałszywymi wiadomościami e-mail zawierającymi linki do stron podejrzanego pochodzenia i wiadomościami SMS, w których przesyłane są takie linki.

Telefoniczni oszuści stosują metodę „na pracownika banku”, dzwonią do klientów banków i przy odpowiednim doborze  słów – podają się za pracowników banków – chcą nakłonić ich do różnych działań np. do zwrócenia przelewu, który to niby błędnie wpłynął na rachunek, zainstalowania aplikacji albo wykonania przelewu, bo rachunek został zhakowany, itp. celem wydobycia ważnych danych:

– Twoich danych do logowania (login, hasło),

– kodu SMS i kodu BLIK do autoryzacji transakcji,

– numeru karty płatniczej, kodu CVV, PIN.

PAMIĘTAJ !

NIGDY  NIE  PODAWAJ  POWYŻSZYCH  DANYCH!

NIE UFAJ NUMEROM I NAZWOM, jakie smartfon wyświetla na ekranie – przestępcy potrafią się pod nie doskonale podszywać!

Nie klikaj w przesyłane linki!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy na pewno kontaktuje się z Tobą bank – ROZŁĄCZ SIĘ! Następnie zadzwoń na numer telefonu, który znasz do Twojego banku i poinformuj o zaistniałej sytuacji.

U P E W N I J   S I Ę   Z A N I M   P O D E J M I E S Z

J A K I E K O L W I E K   D Z I A Ł A N I A !