W miesiącach październik –  listopad odbywamy spotkania, w ramach kontynuacji współpracy Banku ze szkołami oszczędzającymi w SKO. Na spotkaniu w dniu 27.10.2017 r., którego organizatorem był Pan Przemysław Michalak Dyrektor Oddziału w Gołańczy, poruszono przede wszystkim kwestie, jakie wynikają ze wzajemnej relacji szkoła-Bank i jakie działania należy podjąć, by od najmłodszych lat, uczeń kierował się znajomością i wyborem lokalnego banku spółdzielczego.  W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy oraz opiekunowie SKO, szkół które działają na terenie PBS Oddział w Gołańczy m.in. Szkoła Podstawowa w Smogulcu, Morakowie i Panigródz oraz Zespół Szkół w Gołańczy. Bank reprezentowany był przez Pana Tomasz Wałowskiego Wiceprezesa Zarządu, który prowadził spotkanie, a także wspomnianego wcześniej Pana Przemysława Michalak oraz Panią Jolantę Gorlaszka opiekuna SKO z ramienia Oddziału Banku.

W podobnym tonie miało miejsce również spotkanie w Oddziale w Damasławku, którego gospodarzem, w dniu 7.11.2017 r.  była Pani Elżbieta Bugaj-Lichańska Dyrektor Oddziału, a przewodniczył Pan Tomasz Wałowski Wiceprezes Zarządu. Na spotkaniu padło wiele pomysłów.  Bardzo ciekawe wydają się propozycje ze strony Dyrektorów szkół wspólnego  zaangażowania się  poprzez historię Banku w obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, efektem czego miałyby być projekty konkursowe uczniów.

Z kolei Pani Halina Nowak Dyrektor Oddziału w Wągrowcu wraz z Panią Magdaleną Piotrowicz koordynatorem SKO, podczas spotkania z uczniami klas I-III w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim, przedstawiła w ramach dwugodzinnego spotkania lekcyjnego prezentację multimedialną na temat Banku i oszczędzania.

Podczas spotkań Dyrektorzy szkół, opiekunowie SKO jak i uczniowie zostali zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Pałucki Bank Spółdzielczy, SGB jak i KZBS .  Została przedstawiona oferta produktowa Banku jak i uzgodniono wspólny program działania w ramach popularyzacji SKO.

Podobne spotkania odbyły się także:

  • w Szkole Podstawowej w Łeknie (6.11.2017)

Szkoła w Łeknie jest szkołą integracyjną a w spotkaniu uczestniczyły wspólnie dzieci sprawne i niepełnosprawne. Bardzo było nam miło widzieć jak budowana jest wzajemna tolerancja i więź wśród uczniów.

  • w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu (3.11.2017)