Dla Państwa Ewy i Przemysława Wolińskich zamieszkałych w Toniszewie w gminie Wągrowiec udanym startem okazał się udział w tegorocznej edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018, który został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W gronie 10 nominowanych znaleźli się Państwo Ewa i Przemysław Wolińscy, którzy 17 marca 2019 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas uroczystej gali, z rąk Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Mikołaja Knaflewskiego, Członka Kapituły Konkursu odebrali dyplomy. Finaliści konkursu otrzymali od Piotra Walkowskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej list gratulacyjny oraz pamiątkowy medal z okazji 100-lecia izb rolniczych na ziemiach Wielkopolski.

 Państwo Wolińscy prowadzą nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni 230 ha. W gospodarstwie jest prowadzona produkcja roślinno – zwierzęca. Głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna, gdzie roczna sprzedaż tucznika wynosi 6000 szt. Produkcja roślinna to uprawa rzepaku, kukurydzy, pszenicy oraz jęczmienia i pszenżyta. Zboże częściowo przeznaczone jest na paszę dla trzody chlewnej a częściowo na sprzedaż. Gospodarstwo dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą – usługi dla rolnictwa. Po przeprowadzeniu kolejnej inwestycji w latach 2017- 2018 rozpoczęto kolejny kierunek działalności jakim jest produkcja brojlerów. W jednym cyklu produkowane jest 40.000 sztuk. Rocznie planowane jest 6 cyklów produkcyjnych. Gospodarstwo na rynku lokalnym należy do konkurencyjnych, jest wspaniałą wizytówką wielkopolskiego rolnictwa.                                                                            

 

Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu oraz Dyrektor Oddziału Wągrowiec składają najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i wyrazy głębokiego uznania.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości i konsekwencji w realizacji zamierzonych planów.