W dniu 2 października 2021 r.  odbył się finał XX Gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2020, gdzie klienci naszego Banku Państwo Iwona i Andrzej Szulc zamieszkali  w Mikołajewie gmina Wągrowiec otrzymali wyróżnienie.

Rolnicy prowadzą w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 114 ha, nastawione na uprawę kukurydzy, zbóż oraz pastwisk. Gospodarstwo rolne specjalizuje się w hodowli bydła w nowoczesnej oborze wyposażonej w  halę udojową. Obecnie hodowla jest oparta na 400 sztukach bydła, w tym 200 sztuk bydła mlecznego, którego średnia wydajność mleka od jednej sztuki wynosi 12 tysięcy litrów rocznie. Wyróżnienie, które otrzymali wiąże się z osiągnięciem bardzo wysokich wyników ekonomiczno-finansowych w prowadzonej działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest oparta na dynamicznym rozwoju gospodarstwa oraz na stosowaniu nowoczesnych technologii.                    Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu oraz Dyrektor Oddziału Wągrowiec w dniu 13 października 2021 r. spotkali się z nagrodzonymi klientami, w celu złożenia gratulacji i wyrazów uznania dla ich osiągnięć, które zostały zauważone przez kapitułę konkursu. Pani Prezes Zofia Kałek-Bazyluk, życzyła Państwu Iwonie i Andrzejowi Szulc dalszych sukcesów zawodowych oraz szerokich perspektyw rozwoju a także wytrwałości i konsekwencji w realizacji zamierzonych planów.