Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu podaje do wiadomości Członków, że Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu odbędą się w następujących terminach:

Grupa Data Godzina Miejsce
I termin II termin
Gołańcz 24.04.2023 r. 1545 1600 Remiza OSP w Gołańczy

ul. Dr Piotra Kowalika 1

62-130 Gołańcz

Damasławek
i Wapno
25.04.2023 r. 1545 1600 Restauracja „Danuśka”

ul. Rynek 1, 62-110 Damasławek

Janowiec Wlkp. 26.04.2023 r. 1545 1600 Sala konferencyjna w Wieży Ciśnień

ul. Powstańców wlkp.9

88-430 Janowiec Wlkp.

Wągrowiec 27.04.2023 r. 1545 1600 Oddział Banku w Wągrowcu

(wejście główne)

ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

I. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przedstawienie Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu.
 5. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej.

II. Część sprawozdawcza:

 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
 2. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok wraz z propozycją podziału zysku za 2022 rok oraz kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
 3. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

III. Część wyborcza:

 1. Przedstawienie Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
 2. Zgłoszenie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli kadencji 2023-2027.
 3. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli kadencji 2023-2027.

IV. Część końcowa:

 1. Przedstawienie materiałów będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie Zebrania.