W dniu 18 maja 2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, na którym podsumowano działalność Banku za 2021 rok.

W Zebraniu uczestniczyli Delegaci, Rada Nadzorcza, Zarząd oraz zaproszeni Goście.

Zebraniu przewodniczył Pan Janusz Kędziora a Sekretarzem Zebrania była Pani Alina Dotka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Kędziora przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Prezes Zarządu Pani Zofia Kałek–Bazyluk przedstawiła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok.

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pani Marzena Łaska-Bierła przedstawiła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Z kolei Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pan Dariusz Koczorowski przedstawił Kierunki rozwoju działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na 2022 rok.

Głos zabrali również zaproszeni Goście.

Zebranie Przedstawicieli przyjęło szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności Banku.