W piątek 20 kwietnia br. w hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, na którym podsumowano działalność banku w 2017 roku.

Przybyłych na zebranie gości przywitał przewodniczący Rady Piotr Bednarski . W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich Grażyna Artymowicz – Dyrektor Oddziału SGB – Banku S.A. w Poznaniu, Wojciech Pietrzykowski – Mecenas Kancelarii Radców Prawnych, Czesław Banaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Sieci Oddziałów SGB Banku, Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki, Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowiec, Maciej Sobczak – Burmistrz Miasta Janowiec Wlkp., Zbigniew Grabowski – Wójt Gminy Wapno, Jacek Matysiak – Wójt Gminy Damasławek oraz Delegaci, Rada i Zarząd.

Zebraniu Przedstawicieli przewodniczył Pan Janusz Kędziora, Sekretarzem Zebrania Przedstawicieli wybrano Panią Marię Ratajczak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Bednarski przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

Prezes Zarządu Pani Zofia Kałek – Bazyluk przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wraz z projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

W 2017 r suma bilansowa wyniosła 273 mln zł i był to wzrost o 14 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne Banku wyniosły 28,2 mln zł. Na koniec roku Bank zrzeszał 1965 członków, którzy zadeklarowali 2203 udziałów. Osiągane przez Bank wielkości w zakresie wyników finansowych kształtują się powyżej średniej w Zrzeszeniu.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Marzena Łaska – Bierła przedstawiła informację na temat sprawozdania finansowego za rok 2017. Badanie sprawozdania finansowego Banku przeprowadził Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

Pani Wiceprezes Marzena Łaska – Bierła przedstawiła również dane finansowe znajdujące się w sprawozdaniu finansowym Banku za rok 2017

Z kolei Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pan Tomasz Wałowski przedstawił Kierunki działania Banku na 2018 r. Bank zakłada rozwój efektywnego biznesu bankowego i osiągnięcie pozycji najbardziej efektywnego Banku lokalnego, skutecznie konkurującego na rynku usług finansowych.