W dniu 10 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu podjęła decyzję o powołaniu Pani Marzeny Łaska-Bierła na stanowisko Prezesa Zarządu.
Zmiana ta jest następstwem przejścia na emeryturę dotychczasowego Prezesa – Pani Zofii Kałek-Bazyluk, która pełniła tę funkcję od sierpnia 2012 roku.
Również w tym dniu do składu Zarządu Banku dołączyła Pani Anna Biskupska, która będzie odpowiadała za finanse Banku.
Za działalność handlową Banku od września 2020 roku odpowiada Pan Dariusz Koczorowski.

Pani Marzena Łaska-Bierła pracę w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu rozpoczęła w czerwcu 2006 roku, w marcu 2012 roku objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pani Anna Biskupska z  Pałuckim Bankiem Spółdzielczym w Wągrowcu związana jest od maja 2006 roku, od kwietnia 2013 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego.