Wybierz odpowiednią kartę dla siebie:

karty

Karty debetowe

MAESTRO

Użytkownicy karty

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), nazywanego powszechnie kontem osobistym, lub osoby ubiegające się o otwarcie rachunku. Posiadacz ROR może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą

Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Karta Maestro wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Gotówkę można wypłacać w sieci bankomatów lub w kasach banków oznaczonych logo Maestro i Cirrus. Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

VISA ELECTRON

Użytkownicy karty

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), lub osoby ubiegające się o otwarcie rachunku. Posiadacz ROR może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą

Visa Electron jest powszechnie używaną karta płatnicza na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, biurach podróży, hotelach itp.

Karta Visa Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta Visa Electron wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA

Użytkownicy karty

O wydanie karty Visa Electron – młodzieżowej mogą ubiegać się osoby które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 25 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie lub otwarcie konta osobistego w banku. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna ustawowego.

Posługiwanie się kartą

Karta Visa Electron – młodzieżowa umożliwia 24 godzinny dostęp do środków zdeponowanych na rachunku. Za pomocą karty można wypłacać pieniądze z sieci bankomatów oznaczonych logo Visa Electron i Plus, a także płacić nią rachunki, np. w pubach, sklepach sportowych, klubach i wielu innych punktach w kraju i za granica. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Electron – młodzieżowa wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

MASTERCARD DEBIT PAYPASS

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass

      

Twoje korzyści:

 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty MasterCard (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo MasterCard Paypass – do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN* – powyżej kwoty 50 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cashback lub Płać i Wypłacaj
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia

Bezpieczeństwo:

– podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

– całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

VISA ELECTRON PAYWAVE

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave

Twoje korzyści:

 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cashback
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
 • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą  – Oferty Visa czytaj więcej

Bezpieczeństwo:

– podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

– całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

VISA ELECTRON PAYWAVE MŁODZIEŻOWA

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave

Twoje korzyści:

 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cashback
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
 • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą  – Oferty Visa czytaj więcej
 • Wydawana osobom od 13 do 25 roku życia

Bezpieczeństwo:

– podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

– całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Karty przedpłacone

MASTERCARD

Międzynarodowa karta płatnicza MASTERCARD przepłacona, za pomocą której można dokonywać transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych w kraju i za granicą skierowana jest do osób fizycznych.

Karta przepłacona funkcjonuje po dokonaniu wpłaty na rachunek karty. Operacje mogą być dokonywane kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty. Karta ta daje możliwość dokonania transakcji tzw. MOTO (z ang. operacje typu Mail Order/Telephone Order) są to wszelkiego rodzaju transakcje realizowane bez fizycznego użycia karty. Służą m.in. do zapłaty za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary, zakupy w Internecie itp.

Zalety produktu:

 • Posiadacz karty przedpłaconej może podarować ją innej osobie uprawniając ją do dokonywania w jego imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji za pomocą karty,
 • idealne rozwiązanie dla studentów, turystów lub osób dysponujących ograniczonym budżetem,
 • ciekawy pomysł na prezent.

Usługa 3D Secure

3D-SECURE

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Jak wygląda rejestracja karty w usłudze?

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.


Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

Karty:

Maestro

Zarejestruj

Karty:

Visa Electron

Visa Electron „młodzieżowa”

Visa Business Electron

Zarejestruj

Karty:

MasterCard Debit PayPass

MasterCard przedpłacona

MasterCard kredytowa

MasterCard charge

Zarejestruj

Karty:

Visa Electron payWave

Visa Electron payWave młodzieżowa

Visa Business Electron payWave

Visa kredytowa

Visa charge

Zarejestruj

W przypadku zablokowania karty w usłudze 3D-Secure, posiadacz/użytkownik karty może ją odblokować dzwoniąc na numer 801 34 00 08 lub 61 647 28 90