Wybierz odpowiedni rachunek dla siebie:

Oferta PBS Dla Ciebie

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Konto TAK!

Konto TAK! to nowoczesne, korzystne oraz wygodne rozwiązanie

 • 1 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za nowoczesną kartę debetową, jeżeli zapłacisz nią przynajmniej pięć razy w miesiącu
 • 0 zł za wypłaty z niemal 4 tys. bankomatów banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK.

 

TAK! Dodatkowo z nowym kontem otrzymasz:

 • nowoczesną, pionową kartę płatniczą, którą możesz płacić zbliżeniowo,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,
 • przyjazną i przejrzystą bankowość internetową,
 • możliwość sprawdzenia dostępnych środków na karcie w aplikacji Nasz Bank, na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS.

Mamy tu wszystko… Płatności mobilne też
Poznaj ofertę usług mobilnych w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu dzięki której możesz łatwo i bezpiecznie płacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Ważne informacje
Jeśli nie dokonasz transakcji bezgotówkowej kartą do Konta TAK! przynajmniej pięć razy w miesiącu – zapłacisz za nią 5 zł za dany miesiąc.
Szczegółowe warunki korzystania z pakietu Konto TAK! W skład pakietu mogą wchodzić różne produkty i usługi, a szczegóły oferty oraz informacje o wysokości pozostałych opłat i prowizji pobieranych od Klienta w związku z korzystaniem z tego pakietu dostępne są w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki).

Zapraszamy do naszych oddziałów.

Konto dla Każdego

Konto dla każdego dedykowane Klientom indywidualnym od 18 roku życia, ceniącym sobie pełną obsługę zarówno w Oddziałach Banku jak i przez Internet.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne wydanie karty płatniczej,
 • bezpłatne użytkowanie karty,
 • bezpłatne operacje gotówkowe na rachunku,
 • dostęp do usługi CashBack,
 • wygodne doładowanie telefonu,
 • przejrzysta i przyjazna bankowość elektroniczna,
 • bezpłatna sieć ponad 4000 bankomatów,
 • wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK za 0 zł,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,

Szczegółowy wykaz opłat dostępny w Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Konto dla Aktywnych

Konto dla Aktywnych dedykowane Klientom indywidualnym od 18 roku życia, aktywnie korzystającym z rachunku i ceniącym sobie wysoki standard usług.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie* karty,
 • bezpłatne wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,
 • przejrzysta i przyjazna bankowość elektroniczna,
 • bezpłatne zlecenia stałe złożone przez Internet Banking,
 • bezpłatne polecenia przelewu złożone przez Internet Banking,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce.
*0 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 700,00 zł w przeciwnym wypadku 7,00 zł

Warunkiem skorzystania z pakietu jest posiadanie karty płatniczej wydanej do rachunku oraz usługi Internet Banking.

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Konto 60+

Konto 60+ dedykowane Klientom indywidualnym od 60 roku życia.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie* karty,
 • przejrzysta i przyjazna bankowość elektroniczna,
 • bezpłatne wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,
 • polecenie przelewu złożone przez Internet Banking jedyne 0,75 zł
 • bezpłatne przyjęcie zlecenia stałego w Banku,
 • bezpłatna realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce.
*0 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300,00 zł w przeciwnym wypadku 5,00 zł

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Rachunek Rodzinny

Rachunek rodzinny dedykowany Klientom indywidualnym , którym przyznano świadczenia niepodlegające egzekucji.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie karty,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)

Podstawowy rachunek płatniczy PRP wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych. Dedykowany dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce. Rachunek PRP umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych ustawą o usługach płatniczych.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie karty,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za pięć pierwszych wypłat z bankomatów obcych,
 • 0 zł za pięć pierwszych transakcji w miesiącu takich jak polecenie przelewu czy zlecenie stałe,
 • dostęp do usługi Internet Banking.

 Wniosek o otwarcie PRP

Dokument dotyczący opłat PRP

Zakładając Podstawowy Rachunek Płatniczy nie będziesz mógł:

 • wypłacać środków z bankomatów poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • skorzystać z kredytu w rachunku płatniczym

 

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Сусідська пропозиція / Sąsiedzka oferta – promocja dla osób z Ukrainy

W ramach sąsiedzkiej pomocy przygotowaliśmy promocyjną ofertę konta i karty Visa.

 

Dla kogo?

Promocja dotyczy cudzoziemców, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy:

 • są obywatelami Ukrainy i opuścili to terytorium lub nie mogą wrócić na terytoriom Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi, albo
 • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkują terytorium Ukrainy i je opuścili lub nie mogą na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Promocja dotyczy tylko ww. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r.

 

Dokumenty jakie musisz posiadać do założenia rachunku:

 • Ukraiński Paszport Biometryczny, wprowadzony do obiegu od 1.01.2015 r.
 • Ukraiński Paszport Standardowy wprowadzony do obiegu od 1.09.2007 r. oraz od 1.06.2003 r.
 • Ukraiński Dowód Osobisty biometryczny oraz niebiometryczny – dokumenty formatu Identity Card, oba obowiązujące od 2016 r.
 • Karta Pobytu
 • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (TZTC)

 

Na jakich warunkach?

Podstawowe opłaty za 0 zł:

 • 0 zł za założenie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej,
 • 0 zł za polecenie przelewu na rachunki prowadzone w naszym banku lub w innych bankach,
 • 0 zł wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą.

 

Kiedy?

Promocyjna oferta obowiązuje od 24.03.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

Regulamin promocji „Sąsiedzka pomoc”

 

Zapraszamy do naszych oddziałów.

Rachunek oszczędnościowy

Standard

Rachunek oszczędnościowy Standard to wiele korzyści:

 • prowadzenie rachunku bez żadnych opłat,
 • pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty odsetek,
 • stały dostęp do środków,
 • zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków,
 • nie ma konieczności dokonywania regularny wpłat na rachunek.

Rachunek dedykowany Klientom indywidualnym od 18 roku życia.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Do zalet IKE należy zaliczyć:

 • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat,
 • zyskowność – dzięki zwolnieniu z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) odsetek od oszczędzania na IKE, posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z pozostałych form oszczędzania,
 • zysk – wyższe oprocentowanie niż na lokatach.

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków, limity wpłat.

 

Warunki otwarcie IKE

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie IKE – oświadczenia, że:

 • nie jest posiadaczem innego IKE,
 • w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE

lub

 • oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

Wpłaty na IKE – suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitor Polski”.

Wypłaty z IKE – mogą nastąpić, jeżeli oszczędzający dokonywał wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz: jeśli oszczędzający ukończył 60 lat lub oszczędzający ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne.

W przypadku oszczędzających, którzy urodzili się do dnia 31 grudnia 1945 roku prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu poniższych warunków:

 • dokonywania wpłat, przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe lub
 • dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę.

W przypadku oszczędzających, którzy urodzili się pomiędzy 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 roku prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

 • dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe lub
 • dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

 

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Zapraszamy do naszych  oddziałów

IKZE - Indywidualne Konto Zebezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dedykowane Klientom indywidualnym.

IKZE to gwarancja kapitału, nieopodatkowane odsetki, możliwość odliczenia podatku dochodowego od wpłat, a w przypadku śmierci – zabezpieczenie finansowe dowolnej liczny osób. IKZE łączy zalety konta oszczędnościowego i lokaty długoterminowej, którego komfort odczujesz szybciej niż myślisz.

Do zalet IKZE należy zaliczyć:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • brak opłaty za prowadzenie rachunku,
 • gwarancja kapitału,
 • oprocentowanie przez cały okres oszczędzania,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek i brak podatku od odsetek,
 • dowolna ilość nawet niewielkich wpłat do wysokości limitu rocznego,
 • możliwość odłożenia rocznie nawet 1,2-krotności lub 1,8-krotności (dla samozatrudnionych)* prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • możliwość wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty transferowej,
 • możliwość skorzystania z ulgi podatkowej,
 • środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków, limity wpłat.

 

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Zapraszamy do naszych  oddziałów

 

* Uwaga: Przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia rozumiemy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwracamy uwagę, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i korzysta z tzw. ulgi na start (w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców).

Rachunek w walucie wymienialnej

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dedykowany Klientom indywidualnym gromadzącym środki i przeprowadzającym rozliczenia w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD, GBP.

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków.

Zapraszamy do naszych  oddziałów