Wybierz odpowiedni rachunek dla siebie:

Oferta PBS Dla Ciebie

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Konto TAK!

Konto TAK! to nowoczesne, korzystne oraz wygodne rozwiązanie

 • 1 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za nowoczesną kartę debetową, jeżeli zapłacisz nią przynajmniej raz w miesiącu.

TAK! To jeszcze nie wszystko – wypłaty z bankomatów na prostych zasadach:

 • 0 zł za wypłaty z niemal 4 tys. bankomatów banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK,
 • 1 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce,
 • 1 zł za wypłaty z bankomatów na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii (EOG).

TAK! Dodatkowo z nowym kontem otrzymasz:

 • nowoczesną, pionową kartę płatniczą, którą możesz płacić zbliżeniowo,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay,
 • przyjazną i przejrzystą bankowość internetową,
 • dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych, np. Mastercard – Bezcenne Chwile,
 • możliwość sprawdzenia dostępnych środków na karcie w aplikacji Portfel SGB, na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS.

Mamy tu wszystko… Płatności mobilne też
Poznaj ofertę usług mobilnych w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu dzięki której możesz łatwo i bezpiecznie płacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Ważne informacje
Jeśli nie dokonasz transakcji bezgotówkowej kartą do Konta TAK! przynajmniej raz w miesiącu – zapłacisz za nią 5 zł za dany miesiąc.
Szczegółowe warunki korzystania z pakietu Konto TAK! W skład pakietu mogą wchodzić różne produkty i usługi, a szczegóły oferty oraz informacje o wysokości pozostałych opłat i prowizji pobieranych od Klienta w związku z korzystaniem z tego pakietu dostępne są w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych.

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Konto dla Każdego

Konto dla każdego dedykowane Klientom indywidualnym od 18 roku życia, ceniącym sobie pełną obsługę zarówno w Oddziałach Banku jak i przez Internet.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne wydanie karty płatniczej,
 • bezpłatne użytkowanie karty,
 • bezpłatne operacje gotówkowe na rachunku,
 • dostęp do usługi CashBack,
 • wygodne doładowanie telefonu,
 • bezpłatne przyjęcie zlecenia stałego przez Internet,
 • bezpłatna sieć ponad 4000 bankomatów.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Konto dla Aktywnych

Konto dla Aktywnych dedykowane Klientom indywidualnym od 18 roku życia, aktywnie korzystającym z rachunku i ceniącym sobie wysoki standard usług.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie* karty,
 • bezpłatne zlecenia stałe złożone przez Internet Banking,
 • bezpłatne polecenia przelewu złożone przez Internet Banking,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce.
*0 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł w przeciwnym wypadku 5,00 zł

Warunkiem skorzystania z pakietu jest posiadanie karty płatniczej wydanej do rachunku oraz usługi Internet Banking.

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Konto 60+

Konto 60+ dedykowane Klientom indywidualnym od 60 roku życia.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie* karty,
 • polecenie przelewu złożone przez Internet Banking jedyne 0,75 zł
 • bezpłatne przyjęcie zlecenia stałego w Banku,
 • bezpłatna realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce.
*0 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300,00 zł w przeciwnym wypadku 5,00 zł

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Rachunek Rodzinny

Rachunek rodzinny dedykowany Klientom indywidualnym , którym przyznano świadczenia niepodlegające egzekucji.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie karty,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)

Podstawowy rachunek płatniczy PRP wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych. Dedykowany dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce. Rachunek PRP umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych ustawą o usługach płatniczych.

Pakiet korzyści dla Ciebie:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne wydanie i użytkowanie karty,
 • ponad 4 tysiące bezpłatnych bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za pięć pierwszych wypłat z bankomatów obcych,
 • 0 zł za pięć pierwszych transakcji w miesiącu takich jak polecenie przelewu czy zlecenie stałe,
 • dostęp do usługi Internet Banking.

 Wniosek o otwarcie PRP

Dokument dotyczący opłat PRP

Zakładając Podstawowy Rachunek Płatniczy nie będziesz mógł:

 • wypłacać środków z bankomatów poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • skorzystać z kredytu w rachunku płatniczym

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Rachunek oszczędnościowy

Standard

Rachunek oszczędnościowy Standard to wiele korzyści:

 • prowadzenie rachunku bez żadnych opłat,
 • pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty odsetek,
 • stały dostęp do środków,
 • zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków,
 • nie ma konieczności dokonywania regularny wpłat na rachunek.

Rachunek dedykowany Klientom indywidualnym od 18 roku życia.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Do zalet IKE należy zaliczyć:

 • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat,
 • zyskowność – dzięki zwolnieniu z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) odsetek od oszczędzania na IKE, posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z pozostałych form oszczędzania,
 • zysk – wyższe oprocentowanie niż na lokatach.

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków, limity wpłat.

 

Warunki otwarcie IKE

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie IKE – oświadczenia, że:

 • nie jest posiadaczem innego IKE,
 • w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnała 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE

lub

 • oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

Wpłaty na IKE – suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitor Polski”.

Wypłaty z IKE – mogą nastąpić, jeżeli oszczędzający dokonywał wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz: jeśli oszczędzający ukończył 60 lat lub oszczędzający ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne.

W przypadku oszczędzających, którzy urodzili się do dnia 31 grudnia 1945 roku prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu poniższych warunków:

 • dokonywania wpłat, przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe lub
 • dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę.

W przypadku oszczędzających, którzy urodzili się pomiędzy 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 roku prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

 • dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe lub
 • dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

IKZE - Indywidualne Konto Zebezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dedykowane Klientom indywidualnym.

IKZE to gwarancja kapitału, nieopodatkowane odsetki, możliwość odliczenia podatku dochodowego od wpłat, a w przypadku śmierci – zabezpieczenie finansowe dowolnej liczny osób. IKZE łączy zalety konta oszczędnościowego i lokaty długoterminowej, którego komfort odczujesz szybciej niż myślisz.

Do zalet IKZE należy zaliczyć:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • brak opłaty za prowadzenie rachunku,
 • gwarancja kapitału,
 • oprocentowanie przez cały okres oszczędzania,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek i brak podatku od odsetek,
 • dowolna ilość nawet niewielkich wpłat do wysokości limitu rocznego,
 • możliwość odłożenia rocznie nawet 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • możliwość wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty transferowej,
 • możliwość skorzystania z ulgi podatkowej,
 • środki zgromadzone na rachunku są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków, limity wpłat.

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Rachunek w walucie wymienialnej

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dedykowany Klientom indywidualnym gromadzącym środki i przeprowadzającym rozliczenia w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD, GBP.

Zarabiasz na wysokim oprocentowaniu swoich pieniędzy – oprocentowanie środków.

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.