Wybierz odpowiednią lokatę dla siebie:

lokaty

Lokata terminowa

Lokata terminowa w złotych standardowa o oprocentowaniu stałym

 • Możliwość zdeponowania środków na okresy 1, 3 lub 6 miesięcy
 • Minimalna kwota wpłaty – 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty – bez ograniczeń
 • Lokata odnawialna       

 

Lokata terminowa w złotych standardowa o oprocentowaniu zmiennym – wg stopy redyskonta weksli NBP 

 • Możliwość zdeponowania środków na okres 12 miesięcy
 • Minimalna kwota wpłaty – 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty – bez ograniczeń
 • Lokata odnawialna    

Oprocentowanie środków

Lokata Plejada Plus
 • Lokata dla klientów indywidualnych
 • Okres lokaty do 12 miesięcy
 • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1000,00 zł
 • Maksymalna kwota lokaty – bez ograniczeń
 • Lokata progresywna – oprocentowanie wzrasta wraz z okresem trwania lokaty
 • Oprocentowanie lokaty – oprocentowanie efektywne po upływnie 12 miesięcy wynosi 1,50% w stosunku rocznym
 • Lokata odnawialna

Oprocentowanie środków

Lokata systematycznego oszczędzania Skarbonka
 • Lokata dla klientów indywidualnych
 • Okres lokaty 3, 5 lub 10 lat
 • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 100,00 zł
 • Kolejne wpłaty należy dokonywać w cyklach miesięcznych w kwocie nie mniejszej niż 50,00 zł, nie większej jednak niż pięciokrotność zadeklarowanej kwoty
 • Lokata odnawialna
 • Lokata systematycznego oszczędzania – oprocentowanie wzrasta wraz z okresem trwania lokaty
 • Oprocentowanie lokaty:

                        36 miesięczna          1,31% (0,75 stopy redyskonta weksli NBP)

60 miesięczna          1,40% (0,80 stopy redyskonta weksli NBP)

120 miesięczna        1,58% (0,90 stopy redyskonta weksli NBP)