Wybierz odpowiedni rachunek dla siebie:

Oferta PBS Dla Ciebie

ROR STANDARD

Cechy produktu

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd..

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Korzyści dla klienta

Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

ROR JUNIOR

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy dla osób fizycznych do 25 roku życia. Wystarczy tylko dowód osobisty lub legitymacja szkolna/studencka. W przypadku osób małoletnich zgoda przedstawiciela ustawowego.

ROR „JUNIOR” stwarza wiele udogodnień :

 • otwarcie rachunku – bez opłat,
 • prowadzenie rachunku – bez opłat,
 • usługa „SMS Banking” – bez opłat ,
 • usługa „Internet Banking”*)
 • wpłata i wypłata z konta na każde żądanie,
 • karta płatnicza*),

*) opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązujące w PBS”

ROR SENIOR

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy przeznaczony jest dla emerytów i rencistów. Wystarczy tylko dowód osobisty oraz decyzja o przyznaniu renty/emerytury.

Stwarzamy Państwu możliwość otwarcia konta, bez opłat za jego prowadzenie, na okres 2 lat.

Dodatkowe usługi do ROR „SENIOR”:

 • otwarcie rachunku – bez opłat,
 • kredyt odnawialny w ROR „SENIOR”,
 • usługa „SMS Banking” *),
 • usługa „Internet Banking” *),
 • zlecenie stałe *),
 • karta płatnicza *)

*) opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązujące w PBS”

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

ZYSK DLA CIEBIE

Chcesz oszczędzać na koncie tak wysoko oprocentowanym jak lokata?

A dodatkowo wpłacać i wypłacać kiedy chcesz bez utraty odsetek?

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę konto oszczędnościowe w PBS.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • wygoda i dowolny okres lokowania
 • wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz bez utraty odsetek
 • możliwość dokonywania przelewów z rachunku
 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków

Przyjdź do nas!

Załóż konto oszczędnościowe – oszczędzaj i zarabiaj

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)