Wybierz odpowiedni rachunek dla swojej firmy:

Oferta PBS Dla Firm

RACHUNEK BIEŻĄCY

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku do godziny określonej w regulaminie Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Korzyści dla klienta:

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Internet Banking.

Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business Electron, Visa Business Electron payWave, MasterCard Business Debit Paypass, MasterCard Business).

RACHUNEK POMOCNICZY

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Korzyści dla klienta:

Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Internet Banking.

RACHUNEK POWIERNICZY

Rachunek Powierniczy przeznaczony jest dla deweloperów sprzedających mieszkania i domy.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej.

OFERUJEMY DWA RODZAJE RACHUNKÓW:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Po informacje o szczegółach oferty zapraszamy do Naszych Oddziałów.

KONTO EXTRA ZUS

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza mają obowiązek co miesiąc opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby ułatwić klientom opłacanie składek ZUS Pałucki Bank Spółdzielczy oferuje specjalny rachunek KONTO EXTRA ZUS, które służy do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Za otwarcie i prowadzenie rachunku bank nie pobiera żadnych opłat. Konto można otworzyć bezterminowo lub na czas określony. Środki będące na rachunku bankowym EXTRA ZUS nie są oprocentowane.