Wybierz odpowiedni rachunek dla swojej firmy:

Oferta PBS Dla Firm

RACHUNEK BIEŻĄCY

Konto Biznes

Konto Biznes

Jeżeli  prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową spółkę jawną, to odpowiednim rachunkiem dla Twojej firmy będzie Konto BIZNES.

Dzięki niemu Twoja Firma będzie mogła gromadzić środki oraz przeprowadzać rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe związane z prowadzoną działalnością a usługi związane z kontem ułatwią pracę Twojej firmy.

W ramach Konta BIZNES Twoja firma otrzyma:

 • dostęp do środków przez Internet Banking,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • wygodne realizowanie płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • wypłaty z bankomatów sieci SGB oraz BPS za 0 zł,
 • bezpłatne wydanie karty płatniczej,
 • wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK za 0 zł,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Konto Mini Biznes

Konto Mini Biznes

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej, Konto MINI BIZNES będzie dla Ciebie idealne.

Konto  pozwali Tobie swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków pieniężnych,  wypłacać gotówkę z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzić rozliczenia bezgotówkowe z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Razem z Kontem MINI BIZNES dajemy Tobie:

 • dostęp do środków przez Internet Banking,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • wygodne realizowanie płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • wypłaty z bankomatów sieci SGB oraz BPS za 0 zł,
 • bezpłatne wydanie karty płatniczej,
 • wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK za 0 zł,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Non Profit

Non Profit

Jeżeli Twoja organizacja jest fundacją, stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego, kołem gospodyń wiejskich – konto NON PROFIT ułatwi Tobie prowadzenie działalności.

W ramach konta otrzymasz:

 • dostęp do bankowości elektronicznej (bankowość internetowa i mobilna),
 • wygodne realizowanie płatności przelewem, zleceniem stałym lub poleceniem zapłaty,
 • międzynarodową kartę płatniczą,
 • bezpłatne wypłaty z sieci bankomatów SGB i BPS,
 • bezpłatne wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów

Non Profit Plus

Non Profit Plus

Jeżeli Twoja organizacja działa na rzecz gospodarstw domowych, a nie jest fundacją, stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego, kołem gospodyń wiejskich – konto NON PROFIT PLUS będzie odpowiadało Twojej działalności.

Z naszym kontem uzyskasz:

 • dostęp do bankowości elektronicznej (bankowość internetowa i mobilna),
 • wygodne realizowanie płatności przelewem, zleceniem stałym lub poleceniem zapłaty,
 • międzynarodową kartę płatniczą,
 • bezpłatne wypłaty z sieci bankomatów SGB i BPS,
 • bezpłatne wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking,
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIKGoogle Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay,

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w aktualnej Taryfie

Zapraszamy do naszych  oddziałów


RACHUNEK W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dedykowany Klientom instytucjonalnym gromadzącym środki i przeprowadzającym rozliczenia w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD, GBP.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.


RACHUNEK POMOCNICZY

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Korzyści dla klienta:

Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Internet Banking.


RACHUNEK POWIERNICZY

Rachunek Powierniczy przeznaczony jest dla deweloperów sprzedających mieszkania i domy.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej.

OFERUJEMY DWA RODZAJE RACHUNKÓW:

 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

Szczegóły w najbliższym oddziale Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.