Wybierz odpowiedni rachunek dla swojej firmy:

Oferta PBS Dla Firm

RACHUNEK BIEŻĄCY

Biznes Start

Rachunek bieżący Biznes Start przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, którzy prowadzą działalność gospodarcza (firmy i przedsiębiorcy). Pakiet Biznes Start obowiązuje przez okres 2 lat od momentu zawarcia umowy rachunku (dla nowych klientów, którzy aktualnie nie posiadają oraz nie posiadali rachunku rozliczeniowego w Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku do godziny określonej w regulaminie Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

 

Korzyści dla klienta:

 • dostęp do środków przez Internet Banking,
 • posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym,
 • wypłaty z bankomatów sieci: SGB oraz BPS za 0 zł,
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking.
Biznes

Rachunek bieżący Biznes przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem rolników.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku do godziny określonej w regulaminie Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

 

Korzyści dla klienta:

 • dostęp do środków przez Internet Banking,
 • posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym,
 • wypłaty z bankomatów sieci: SGB oraz BPS za 0 zł,
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej,
 • możliwość uruchomienia usługi SMS-Banking.
Non Profit

Rachunek Non Profit to rachunek bieżący dla instytucji niekomercyjnych, działających na rzecz gospodarstw domowych np. ochotnicza straż pożarna, kluby społeczne, kluby sportowe, kluby rekreacyjne, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.


RACHUNEK W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dedykowany Klientom instytucjonalnym gromadzącym środki i przeprowadzającym rozliczenia w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD, GBP.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.


RACHUNEK POMOCNICZY

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Korzyści dla klienta:

Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Internet Banking.


RACHUNEK POWIERNICZY

Rachunek Powierniczy przeznaczony jest dla deweloperów sprzedających mieszkania i domy.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej.

OFERUJEMY DWA RODZAJE RACHUNKÓW:

 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

Szczegóły w najbliższym oddziale Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.