karty
KARTA WALUTOWA

Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych i MO/TO). Może być wydana do rachunków rozliczeniowych prowadzonych w EUR, USD, GBP dla klientów instytucjonalnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Twoje korzyści:

 • rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku;
 • nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe;
 • łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku;
 • możliwość wypłaty gotówki na terenie Polski, podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/Płać kartą i wypłacaj; wypłata realizowana w PLN;
 • bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure; usługa 3D-Secure wymaga aktywacji;
 • możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą
 • możliwość ubezpieczenia karty.

 

W celu uzyskania informacji o dostępności produktu lub usługi i o szczegółach oferty oraz informacji o opłatach i prowizjach, skontaktuj się z Oddziałem Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Szczegóły w : TARYFA PROWIZJI I OPŁAT


Karty debetowe

VISA BUSINESS ELECTRON

Użytkownicy karty

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej VISA Business Electron może wystąpić posiadacz rachunku bieżącego lub osoby ubiegające się o otwarcie rachunku.

Posługiwanie się kartą

Karta Visa Business Electron – jest powszechnie używaną międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla klientów instytucjonalnych. Karta służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, itp.

Karta Visa Business Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Business Electron wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji w ramach ustalonego limitu dziennego do wysokości dostępnych środków na rachunku. Do jednego rachunku, może być wydanych kilka kart Visa Business Electron.

VISA BUSINESS ELECTRON PAYWAVE

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań, Visa Business Electron payWave jest dla Ciebie.

To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

Twoje korzyści:

 • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave – do kwoty 50 zł – bez potwierdzania numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
 • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cashback
 • Stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • W cenie karty otrzymujesz pakiet ubezpieczeń (m.in. od kradzieży i nieuprawnionego użycia) oraz assistance
 • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą – Oferty Visa Business czytaj więcej
 • Bezpieczeństwo:

– podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

– całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

 * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Karty charge

MASTERCARD BUSINESS

Użytkownicy karty

O wydanie międzynarodowej karty MasterCard Business mogą wystąpić rolnicy posiadające rachunek w PBS.

Posługiwanie się kartą

Karta MasterCard Business jest międzynarodową kartą płatniczą z odroczonym terminem płatności, za pomocą której Posiadacz karty może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty MasterCard (stacje benzynowe, hotele, sklepy, restauracje, itp.). Za pomocą karty można także dokonywać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo MasterCard.

Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o ogólną ocenę finansową gospodarstwa rolnego. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany.

Usługa 3D Secure

3D-SECURE

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Jak wygląda rejestracja karty w usłudze?

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.


Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

Karty:

Maestro

Zarejestruj

Karty:

Visa Electron
Visa Electron „młodzieżowa”
Visa Business Electron

Zarejestruj

Karty:

MasterCard Debit PayPass
MasterCard przedpłacona
MasterCard kredytowa
MasterCard charge

Zarejestruj

Karty:

Visa Electron payWave
Visa Electron payWave młodzieżowa
Visa Business Electron payWave
Visa kredytowa
Visa charge

Zarejestruj

W przypadku zablokowania karty w usłudze 3D-Secure, posiadacz/użytkownik karty może ją odblokować dzwoniąc na numer 801 34 00 08 lub 61 647 28 90