Wybierz odpowiedni rachunek dla siebie:

Oferta PBS Dla rolników

RACHUNEK BIEŻĄCY

Agro Start

Rachunek Agro Start skierowany jest dla osób fizycznych w wieku do ukończenia 40 roku życia, uzyskujących przychody z produkcji rolnej.

Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z działalnością rolniczą.

Warunki:

  • opłata za otwarcie rachunku – 0,00 zł
  • 6 miesięcy prowadzenie rachunku bez opłat
  • opłata za udostępnienie Banku Internetowego – 0,00 zł
  • opłata za wydanie pierwszej karty -0,00 zł
  • wypłata gotówki z rachunku bez żadnych opłat

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Agro

Rachunek Agro skierowany jest dla rolników indywidualnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej, uzyskujących przychody z produkcji rolnej.

Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z działalnością rolniczą.

Korzyści dla posiadacza rachunku:

  • opłata za otwarcie rachunku – 0,00 zł
  • opłata za udostępnienie Banku Internetowego – 0,00 zł
  • opłata za wydanie pierwszej karty -0,00 zł
  • wypłata gotówki z rachunku bez żadnych opłat

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.


RACHUNEK W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Rachunek walutowy

Rachunek walutowy dedykowany Klientom instytucjonalnym gromadzącym środki i przeprowadzającym rozliczenia w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD, GBP.

 

Zapraszamy do wybranego oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.