Przedstawiamy zasady kredytu płynnościowego z dopłatą, stworzonego z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy (linia UP). Nasza oferta obejmuje kredyt z oprocentowaniem wynoszącym tylko 2% w skali roku, płatnym przez Kredytobiorcę (w pozostałej części ARiMR).

 

Maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

  • 100 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

 

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana przez okres kredytowania, ale nie dłużej niż 60 miesięcy.

 

Kredyt może zostać wykorzystany na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz na bieżące nakłady przyczyniające się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m. in.:

  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych.

 

Należy pamiętać, że kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytów dotyczących zakupu środków trwałych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w placówce Banku.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania kredytu znajdziesz na stronie ARiMR.