Kredyt płynnościowy z oprocentowaniem 2%

Przedstawiamy zasady kredytu płynnościowego z dopłatą, stworzonego z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy (linia UP). Nasza oferta obejmuje kredyt z oprocentowaniem wynoszącym tylko 2% w skali roku, płatnym przez Kredytobiorcę (w pozostałej części ARiMR). Czytaj dalej

Rządowy Program Rodzina 500+

500 zł na każde dziecko w rodzinie, co miesiąc, do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodów – szczegółyWsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Od 1 lutego 2023 r. ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. 

Czytaj dalej

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli: Czytaj dalej

OFERTA PRACY

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

zatrudni osobę na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Twój zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • projektowanie zasad i realizacja polityki rachunkowości,
 • tworzenie i aktualizowanie planu kont,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz współpraca z audytorem zewnętrznym w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wewnętrznymi standardami i harmonogramem raportowania,
 • opracowywanie zasad księgowości dla nowych produktów,
 • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych,
 • tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych,
 • nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa,
 • nadzór nad prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych,
 • terminowe przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT i inne).

Czytaj dalej