Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej, obsługiwanego przez nasz Bank.
Ważne: Kwalifikacje wniosków i wypłaty subwencji będą obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem systemów bankowości internetowej.
Przygotuj się do złożenia wniosku:
  • jeżeli jeszcze nie posiadasz to załóż rachunek bieżący firmowy w naszym Banku (wypłaty subwencji nie będą realizowane na konta osobiste)
  • upewnij się że nasz Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
  • upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w naszym Banku
  • upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej
  • oblicz spadek przychodów zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej
  • wnioski będzie można składać do końca lipca, dlatego wybierz miesiące, w których spadek przychodów zapewnia najwyższą subwencję (porównaj przychody pomiędzy poszczególnymi miesiącami)
  • w sumie będzie można złożyć 3 wnioski
  • przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności: wysokość przychodów w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne