Przedsiębiorco, jeżeli otrzymałeś już  wsparcie w ramach „Tarczy Finansowej PFR”, sprawdź jakie dokumenty jesteś zobligowany dostarczyć do Banku.

Na podstawie Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej