15 marca 2021 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna proces odnowień ubezpieczeń upraw. Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy w minionym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje uprawy w Concordii.

Oferta wznowienia dostępna jest w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu, gdzie polisa była zakupiona w zeszłym roku. Nowi klienci dostęp do oferty ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa uzyskają już na początku kwietnia.

Dofinansowanie z budżetu państwa, sięgające do 65 proc. składki, jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Co można ubezpieczyć?

W sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali ochroną można objąć zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Concordii Polska Grupa Generali objąć ochroną od ryzyka gradu. Co najważniejsze odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.

W tym roku Concordia Polska Grupa Generali przygotowała wiele nowości:

Klauzulę szczególną nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Nowością w Concordii Polska Grupa Generali jest w tym roku możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Polisa chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru udostępnione zostały 3 warianty w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Concordia Polska Grupa Generali w tym sezonie wprowadza nową ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która obejmuje cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Obowiązuje przez całą dobę, w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Nie ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej umowy.

– Oferta Concordii wyróżnia się na rynku także takimi rozwiązaniami, jak odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części. Oznacza to korzystniejsze dla rolnika rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Warto podkreślić także odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Atutem oferty jest też możliwość otrzymania dodatkowej zniżki na poziomie 15% przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – zaznacza Krzysztof Mrówka.

Rabaty dla stałych klientów

Dla stałych klientów Concordia przygotowała także rabaty na zakup ubezpieczenia upraw w wiosennym sezonie. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii. Zniżka dotyczy osób fizycznych i prawnych.

Szybka likwidacja szkód – drony i mobilny rzeczoznawca

Concordia Polska Grupa Generali systematycznie skraca czas likwidacji szkód. Doświadczeni eksperci w terenie są wyposażeni w tablety z możliwością przesyłania danych, nawet prosto z pola. Dzięki temu czas od wykonania oględzin na miejscu zdarzenia do wypłaty odszkodowania został skrócony o połowę w stosunku do wcześniejszego procesu likwidacji szkody wykorzystującego papierowe protokoły oględzin.

Concordia wykorzystuje również drony, które pozwalają dotrzeć do trudnodostępnych miejsc oraz wykonać precyzyjne pomiary i zdjęcia. Urządzenia sprawdzają np. powierzchnię zastoisk wodnych czy skalę wymarznięcia. W specjalnych przypadkach stosowana jest też teledetekcja. Dobrze dopasowana ochrona idzie więc w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód.