Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu podaje do wiadomości Członków, że Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu odbędą się w następujących terminach:

Grupa Data Godzina Miejsce
I termin II termin
Damasławek i Wapno 10.05.2021r. 1515 1530 Oddział Banku w Damasławku

ul. Kcyńska 6, 62-110 Damasławek

Gołańcz 10.05.2021r. 745 800 Oddział Banku w Gołańczy

Rynek 25, 62-130 Gołańcz

Janowiec Wlkp. 11.05.2021r. 745 800 Oddział Banku w Janowcu Wlkp.

Plac Wolności 6, 88-430 Janowiec Wlkp.

Wągrowiec 11.05.2021r. 1515 1530 Oddział Banku w Wągrowcu

ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec

Porządek obrad Zebrań Grupy Członkowskiej:

 Część organizacyjna:

  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  • Przedstawienie „Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu”,
  • Wybór Komisji Wnioskowej.

Część sprawozdawczo-informacyjna:

  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
  • Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok, w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
  • Przedstawienie materiałów będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, a w szczególności projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli.

Część końcowa:

  • Wolne głosy i wnioski.
  • Zakończenie Zebrania.

 

ZARZĄD
Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu