Szanowni Klienci,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu wprowadził specjalną

„Procedurę określającą zasady rozpatrywania wniosków o zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2”.

Bank umożliwia Klientom indywidualnym na okres maksymalnie 3 miesięcy i Klientom instytucjonalnym na okres maksymalnie 6 miesięcy zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych (prolongata).

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat zobowiązania kredytowego jest złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie podpisany pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie – dlaczego stan epidemii spowodował konieczność wystąpienia o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców. Do wniosku należy dołączyć zgody Współmałżonków/Poręczycieli/Dłużników rzeczowych.

Wniosek może zostać złożony przez Klienta za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie (pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dedykowanych skrzynek. Utworzone skrzynki właściwe dla danego Oddziału Banku w:

  • Wągrowcu: kredyty.wagrowiec@paluckibs.pl
  • Damasławku: kredyty.damaslawek@paluckibs.pl
  • Gołańczy: kredyty.golancz@paluckibs.pl
  • Janowcu Wlkp.: kredyty.janowiec@paluckibs.pl

Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z procesowaniem wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Dodatkowe informacje przedstawią Państwu pracownicy Banku.

Druki do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych – Klient Indywidualny (osoba fizyczna)

Wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych – Klient Instytucjonalny (firma, rolnik, pozostali)

Zgoda Współmałżonka Poręczyciela Dłużnika rzeczowego

Po otrzymaniu dokumentu, Bank przeprowadzi proces rozpatrywania wniosku łącznie z akceptacją warunków odroczenia spłat zobowiązania kredytowego i powiadomi o tym Klienta.

Numery telefonów do kontaktu w sprawie wniosków do Oddziałów Banku w:

  • Wągrowcu: 67 26 81 449
  • Damasławku: 67 26 86 119
  • Gołańczy: 67 26 83 389
  • Janowcu Wlkp.: 52 30 23 050