Szanowni Państwo,

na podstawie umowy subwencji PFR, do 31 grudnia 2020 r. prosimy Państwa, jako beneficjentów subwencji o dostarczenie nam odpowiednich dokumentów.

Jakie dokumenty są niezbędne

Niezbędne są:

  1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny lub pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku) albo
  • wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego wniosku lub na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku) albo
  • pełnomocnictwo (udzielone przed datą umowy i każdego wniosku) i aktualny lub pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo (udzielone przed datą umowy i każdego wniosku) i wydruk z CEIDG,

lub

  1. potwierdzenie przedsiębiorcy w formie oświadczenia wraz z aktualnym lub pełnym odpisem KRS lub wydrukiem z CEIDG, jeżeli osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy nie była uprawniona do jego reprezentacji.

 

Więcej o pełnomocnictwie i oświadczeniu

Pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinno być:

  • udzielone w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • zgodnie ze wzorem zawartym w regulaminie.

 

Jak dostarczyć dokumenty

  • osobiście do placówki Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu w formie papierowej

 

Jaki jest termin dostarczenia dokumentów

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Jest to ostateczny termin złożenia dokumentów.