Oszuści dzwonią z numerów podszywających się pod banki lub inne instytucje zaufania publicznego. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji z dnia 7 grudnia 2022 r.

Komunikaty dot. ostrzeżenia przed spoofingiem dostępne są w języku polskim,  ukraińskim i rosyjskim. Treść komunikatu ostrzega, aby nie przekazywać poufnych informacji (loginu i hasła do bankowości internetowej, kodów BLIK, danych dotyczących karty płatniczej) lub nie wykonywać określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji, dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera lub telefonu).

 

Komunikat w wersji polskiej.

Komunikat w wersji ukraińskiej.

Komunikat w wersji rosyjskiej.